Zakelijkedriesprong

Alles over het zakelijk leven en meer!

Data center management zo efficiënt mogelijk

pi3Een van de dingen waar ik hartelijk in geloof, is het zo efficiënt mogelijk maken en houden van je data center management, vandaar dat ik Perf-IT in dit bericht zou willen aanraden. Ik geloof dat er veel tijd en dus geld verloren kan gaan door het niet optimaal houden van je data systemen, een omslachtige of niet-inzichtelijke methode slurpt veel van je bedrijf en haar werkzaamheden op.

Verandermanagement leidde me naar een DCMS

pi4Mijns inziens bestaat het data center management in een gemiddeld bedrijf uit tenminste een energy management systeem (en dus een EMS) en uit een building management systeem (BMS), optioneel nog aangevuld door een cooling management systeem (CMS). Wat nou als ik je vertel dat er een systeem bestaat om al deze drie losse onderdelen te verenigen in één en hetzelfde systeem? Je kunt wel nagaan dat hier veel efficiëntie en overzichtelijkheid mee gewonnen is.

pi2 Op alle terreinen spaar je uit en boek je dus winst. Het is een ontdekking die ik in mijn hoedanigheid als ondernemer zelf ook deed, toen ik hierop gewezen werd door een efficiëntie expert. Zij kwam in het kader van een verandertraject een van mijn bedrijven bezoeken en stelde toen voor een algemeen data center management te implementeren. Natuurlijk was ik initieel nog wel wat sceptisch, want dit zit in de menselijk aard. Waarom veranderen als hetgeen nu plaatsvindt al goed is? Ik had alleen zelf niet door dat de systemen en constructies die ik eigenhandig in het leven had geroepen in feite helemaal niet goed waren – iets wat je in al je eigenwijsheid niet wilt erkennen, natuurlijk. Blij dat ik omgeschakeld was naar een goed DCMS was ik echter meteen, toen het z’n vruchten begon af te werpen en ik inzag wat veranderingen als deze daadwerkelijk kunnen betekenen voor je bedrijf.